...

.

.

.
. .
. . .
. . . .
. . . . .
. . . . . .
. . . . .
. . . .
. . .
. .
.

miércoles, mayo 07, 2008

PINK BUDDHA


Pink buddha, originalmente cargada por Samurai Shiatsu.

Aichi, Tokai city, near Nagoya Japan.


Share/Save/Bookmark

No hay comentarios: